Privacy wet AVG

AmorA campers, gevestigd aan Siloweg 25,5222 BN ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.amoracampers.nl Siloweg 25,5222 BN ’s-Hertogenbosch tel 0653545276

Jaap Raat is de Functionaris Gegevensbescherming van AmorA campers Hij is te bereiken via jaap.amoracampers@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

AmorA campers verwerkt uw (gevoelige) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw (gevoelige) persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de (gevoelige) persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- legitimatiebewijs
- kentekencard

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AmorA campers verwerkt uw persoonsgegevens, op basis van uw toestemming, voor de volgende doelen:

- Opmaken van offertes/(arbeids)overeenkomsten en afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of aan te   bieden
- U te kunnen helpen met het overschrijven/aanmelden van uw bedrijfswagen naar camper bij RDW
- voor het aanmelden van verzekeringen en/of lidmaatschap 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- AmorA campers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

AmorA campers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AmorA campers) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AmorA campers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. 


Delen van persoonsgegevens met derden

AmorA campers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AmorA campers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Ook video's/filmpjes van de website www.youtube.com die geplaatst worden op deze website kunnen door You Tube cookies gebruikt worden om het kijkgedrag en klikgedrag van de bezoeker te analyzeren. Een ingesloten YouTube film/video verzamelt behalve de bezoekersinfo ook de aangepaste voorkeurinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AmorA campers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jaap.amoracampers@outlook.com.

AmorA campers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AmorA campers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat de persoonsgegevens altijd opgeslagen worden achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij hebben de papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jaap.amoracampers@outlook.com 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.